Historie

Navn: Audi
Land: Tyskland
Grundlægger: August Horch
Grundlagt: 1908
Status: Ejet af VW

Billedarkiv

1968 Audi 80
1969 Audi 100
1984 Audi Quattro

Audi (1910 - 1935, 1965 - )

Audi, som vi kender under VW koncernen i dag, har intet med det oprindelige Audi at gøre. De fire ringe stammer tilbage fra 1932, hvor danskeren Jørgen Rasmussen banede vejen for et tysk samarbejde mellem fire tyske bilproducenter Audi, DKW, Horch og Wanderer.

 

Den første DKW fremvisesAugust Horch grundlagde to af de fire virksomhederne, som senere skulle indgå i Auto Union. A. Horch & Cie blev grundlagt i 1899, hvor Horch hovedsageligt ombyggede andre bilfabrikanters produktioner samt udviklede tekniske løsninger til bl.a. tænding og karburatorer. Hans forretning gik godt, og da der var sparet op til en egenproduktion af biler kunne Horch levere sin første model, som blev produceret i 10 eksemplarer. Men da forretningen var klar til en ny præsentation, var pengetanken drænet, og August Horch var nødsaget til at sælge til finansmanden Bauer. August Horch blev i virksomheden som teknisk chef. Samarbejdet med den nye ledelse gik rimeligt, men i 1909 fik Horch alligevel lyst til atter at starte egen virksomhed. Virksomheden bar i begyndelsen Horch’s navn, men Bauer brød sig ikke om ligheden, hvorfor August Horch efter en retssag måtte ændre firmanavnet, som blev det latinske ord for "hør" (lytte) – Audi. Det gik fint for Horch’s nye bilfabrik, også deltagelsen i diverse motorløb var succesfuld. Efter 1. Verdenskrig kunne virksomheden uden større problemer fortsætte produktionen. Audi blev hurtigt kendt for nytænkningen, og hvor det var muligt, udvikledes nye løsninger. Bilerne var derfor også dyre end de øvrige biler på markedet. Udviklingen kostede atter Horch dyrt, hvorfor aktiemajoriteten måtte sælges til interesserede investorer. Aktierne blev solgt til danskeren Jørgen Rasmussen, som hermed fik ansvaret for at lede Audi gennem den nye krise.

 

Wanderer blev Auto Unions tredje ring. Virksomheden producerede i starten cykler, men som alle andre cykelfabrikanter, gik man videre til motorcykler og til sidst biler. Første motorcykel kom i 1902, og i 1904 byggede Wanderer den første bil. Denne kom dog aldrig i produktion. Først i 1911 kom første bil på markedet. Under krigen gik produktionen og udviklingen af personbiler mere eller mindre i stå, hvorfor Wanderer faldt tilbage på det oprindelige spor – cykler. Efter krigen fortsatte produktionen af personbiler, men ledelsen forudså en kommende krise, hvorfor man satsede på andre områder, herunder fræsemaskiner og skrivemaskiner. Da depressionen kom, var Wanderer velforberedt.


Den fjerde ring i Auto Union kom fra Danmark. Danskeren Jørgen Rasmussen var tiltrukket af den mekaniske udvikling i Tyskland, hvorfor han i 1904 slog sig ned i Chemnitz. Virksomheden, som han hurtigt fik etableret, beskæftigede sig hovedsageligt med dampmaskiner, men forbrændingsmotoren havde fanget hans opmærksomhed. Jørgen Rasmussen var dog af den mening, at damp måtte være det bedste, hvorfor han ihærdigt videreudviklede sine "dampf kraft wagen". Da krigen kom, var det tydeligt at damp var udspillet som drivmiddel, og Jørgen Rasmussen begyndte at arbejde med forbrændingsmotorer. Først mindre motorer, som fortrinsvis kunne anvendes til cykler og knallerter, men senere også motorcykler og biler. Det gamle navn blev hevet frem, men da det ikke længere handlede om  damp, tog man kun forbogstaverne DKW. Den første bil, som bar navnet DKW, kom i 1928. Den var udstyret med en 2-taktsmotor. Netop 2-taktsmotoren blev kendetegnet på fremtidens DKW. Frem til depressionen i 1929 gik det forrygende, faktisk var DKW den største motorcykelproducent i 1929, men som alle andre industrivirksomheder slog krisen hårdt ned på DKW. Problemet for bilindustrien var hovedsageligt at der var alt for mange producenter på markedet. På dette tidspunkt var der op mod 100 bilfabrikanter i Tyskland, hvorfor det stod klart, at en del af disse måtte udkonkurreres eller opkøbes, hvis DKW skulle overleve. Jørgen Rasmussen var klar over at dette ikke kunne gøres uden hjælp, hvorfor han i 1932 henvendte sig til Horch, Wanderer og Audi, med henblik på en økonomisk og produktionsmæssig sammenslutning. De 3 konkurrenter indvilligede i samarbejdet, og Auto Union blev grundlagt i 1932.

Arbejdet blev en ubetinget succes. Allerede samme år kom den første Audi, som fik typenavnet 5/30. Den var udstyret med motor fra Wanderer, Chassis fra DKW og gearkasse og forhjulstræk fra Horch. Resultatet var en solid og billig bil. I 1934 producerede Auto Union over 50.000 biler og motorcykler, hvilket var imponerende tal set i lyset af den dybe krise, verdensmarkedet var midt i.

 

Sidste bil, som bar navnet DKW, var denne model 102Anden verdenskrig kostede Auto Union "livet". Fabrikkerne var ødelagte af de allieredes bomber, og Jørgen Rasmussen var vendt tilbage til Danmark. Men der kørte stadig mange DKW’er rundt, hvorfor man forsøgte at reetablere Auto Union, som nu skulle producere reservedele til bilerne. Stille og roligt fik DKW atter fodfæste, og produktionen af personbiler blev genoptaget. I 1958 overtager Daimler-Benz Auto Union. Produktionen af DKW personvogne fortsætter uændret, først da VW overtager virksomheden ved årsskiftet 1965/64 beslutter man at ændre navnet på bilerne. Samtidigt udskiftede man den velkendte 2-taktsmotor og erstattede den med en større 4-taktsmotor, som var udviklet af Daimler-Benz (se i dette afsnit). Overgangen fra 2-takt til 4-takt blev symbolet på navneændringen – Audi.

 

Oversigt

1968 Audi 60

 

 

1972 Audi 80

 

 

1985 Audi Quattro Sport

Copyright  1995 - 2010 klassiskebiler.dk - Elmedals Allé 8 - 5250 Odense SV - klassiskebiler@klassiskebiler.dk